השירותים שלנו

פירוט השירותים הניתנים ע"י משרדנו:

גירושין

 • בקשה ליישוב סכסוך.
 • סמכות שיפוט.
 • סעדים זמניים דחופים.
 • תביעת שלום בית.
 • גט.
 • כתובה.
 • מזונות אשה.
 • מזונות ילדים.
 • הסדרי שהות.
 • הסדרי ראיה.
 • משמורת ילדים.
 • מדור.
 • פיצויי גירושין.
 • סרבנות גט.

רכוש

 • איזון משאבים.
 • זכויות סוציאליות.
 • חלוקת רכוש.
 • פירוק שיתוף.
 • יחסי שיתוף בנכסים.

ילדים

 • ניכור הורי.
 • אמנת האג – חטיפת ילדים.
 • כשרות משפטית ואפוטרופסות.
 • אימוץ.
 • אומנה.
 • הורות.

הסכמים

 • הסכם ממון.
 • הסכם גירושין.
 • בקשה משותפת לגירושין.

 

מעמד אישי

 • גיורים.
 • בירור יהדות.
 • בירור יוחסין.
 • רווקות.
 • ידועים בציבור.
 • הכרת אבהות.
 • היתר נישואין.
 • חליצה.
 • עגונות.
 • כשרות יוחסין.
 • פסולי חיתון.
 • ממזרות.
 • פונדקאות.
 • נישואין וגירושין שנעשו בחו"ל.
 • התרת נישואין.
 • היתר מאה רבנים.

צווים

 • צו הגנה.
 • צו הרחקה.
 • צו מניעה.
 • צו עיכוב יציאה מהארץ.
 • צו עיקול נכסים.
 • צו הגבלה.
 • צו לגילוי מסמכים.
 • צו למניעת דיספוזיציה.
 • ביטול הצווים דלעיל.

פסק דין

 • זירוז קבלתו.
 • ערעורים.
 • הוצאתו אל הפועל.
 • עיכוב הליכים.
 • עיכוב ביצוע.
 • כינוס נכסים.
 • קיצור הליכים.

 

צוואות וירושות

 • עריכת צוואות תקפות ע"פ ההלכה והחוק.
 • אישור צוואה מחיים.
 • בקשה לצו ירושה.
 • בקשה לקיום צוואה.
 • התנגדות לצו ירושה.
 • התנגדות לקיום צוואה.
 • חלוקת עיזבון.
 • מינוי אפוטרופוס
 • מנהל עיזבון.

 

שונות

 • גישור.בוררות
 • דיני ממונות.
 • הקדשות