תשלום מדור

בס"ד

תשלום מדור

במרבית מקרי הגירושין בישראל, קיימים בתווך ילדים משותפים שאמורים להמשיך ולקבל את כל צרכיהם כפי שהיו רגילים אליהם עד כה, בכלל זה ניתן למצוא את הצורך בחינוכם / תזונתם / התפתחותם התקינה / חיי חברה, וכן קשר תקין עם שני ההורים חרף העובדה כי הם מתגוררים בנפרד.

נתון פשוט זה, הוליד את הצורך הבסיסי בקביעת כללים ונהלים ברורים בהקשר זה, ומי שמוסמך לדון ולפסוק בענין הם הערכאות המשפטיות בישראל: בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה.

אמנם יש כללים מסודרים, אך בכל מקרה לגופו ניתן להצביע על שינויים מסוימים מה שיכול להוות גורם לקביעת סכומים מופחתים או מוגדלים בהתאם לנסיבות.

מה הפירוש 'מדור' ?

חוץ מחיוב האב בתשלום מזונות ילדיו, מושתת עליו חיוב נוסף של השתתפות בעלויות מגוריהם של הילדים הזקוקים לקורת גג. ברם, יש הבדל בין מזונות – שבהם האב מחויב במלוא העלויות (תלוי בגיל הילדים וקביעת המשמורת), לבין תשלום מדור – המתחלקת לפי מספר הילדים וההשתתפות היא חלקית, זאת מאחר והאב פטור ממדור גרושתו והרי גם היא מתגוררת בבית.

פעמים שקיים חיוב נוסף של 'מדור אישה', ועל כך בהמשך.

האם יש קשר בין 'מזונות' לבין 'מדור' ?

לא. מדובר בשני חיובים שונים שהאב מחויב לילדים. בנוסף יש חיוב נוסף בגין 'אחזקת מדור' וכדלהלן.

חישוב דמי המדור

כיום מקובל לחייב את האב בהשתתפות דמי מדור בהתאם למספר הילדים, וכלדהלן:

  • ילד אחד – 30%.
  • שני ילדים – 40%.
  • משלושה ומעלה – 50%.

האם תמיד משלמים מדור ?

  1. כשהילדים במשמורת האם בלבד: האב יחויב בהשתתפות הוצאות המדור כמפורט לעיל.
  2. כשהילדים שוהים במשמורת משותפת: בתי הדין ובתי המשפט נוטים לחייב את האב בתשלום מדור גם במקרים של משמורת משותפת, מכיוון שהתפיסה הרווחת היא שעיקר מדור הקטינים הם אצל האם גם אם הם חולקים את הימים ושוהים בבית האב. בשנים האחרונות לאחר פסיקת ביהמ"ש העליון בבע"מ 919/15 הקובעת כי במשמורת משותפת בילדים מעל גיל 6 חבות המזונות היא שווה על שני ההורים הרי שבתי המשפט ממעטים לפסוק חיוב בגין מדור, אך כאמור לא מדובר על פסיקה אחידה וחד משמעית, וישנם מקרים שפוסקים תשלום מדור גם המשמורת משותפת. 

מתי לא מחויבים בהוצאות מדור ?

אחת השאלות הנפוצות ביותר היא: "מתי לא משלמים מדור" ? התשובה מתחלקת לכמה חלקים:

  1. במקרים בהם אין לאם הוצאה בגין מגורים. כגון: כשהילדים מתגוררים עמה בדירה שלה.
  2. כשהאם והילדים מתגוררים בדיור ציבורי.
  3. כשהאם והילדים מתגוררים אצל מכרים או קרובי משפחה ולא משלמת עבור המגורים.

אם הצדדים התגרשו בהסכם גירושין והוסכם כי האב לא יישא בהוצאות מדור הילדים. כהערת אגב יש לציין, כי גם אם הוסכם שהאב לא ישלם עבור מדור וזאת עקב הכנסתו הנמוכה, הרי שבחלוף הזמן וככל ויתברר כי האב הגדיל את הכנסותיו, ניתן לתבוע שינוי הסכם.

  1. כשהאם נישאת בשנית ובעלה השני מממן לה מגורים. אין תשלום מדור לגרושה שהתחתנה.
  2. יש אופציה לוותר על פירוק השיתוף בדירה ולהמתין עד שכל הילדים יגיעו לגיל 18 ועד אז ימשיכו להתגורר בדירה יחד עם האם. ברם, יש כמה מגרעות לאופציה זו ומומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

חובה לדעת ! תשלום מדור יהיה רק כשהאם שוכרת דירה או משלמת משכנתא.

תשלום מדור במשמורת משותפת 

כאמור לעיל, במקרים של משמורת משותפת ישנם הבדלי גישה שונים בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט לענייני משפחה. על פי רוב בתי הדין נוטים לפסוק סכום מסוים בהתאם ליכולות הכלכליות של האב, לעומת זאת בתי המשפט מתחשבים בהכנסות שני הצדדים ובהתאם לכך פוסקים או שוללים השתתפות במדור הילדים.

עד איזה גיל משלמים מדור?

מקובל כיום לפסוק השתתפות האב במדור לפי אותם כללים שחייבוהו במזונות. הן חיוב המזונות והן החיוב במדור הם עד גיל 18, כשלאחר מכן מחויב האב בשליש בלבד וזאת עד הגיע הילד לגיל 21 (במידה ולא התחתן).

חשוב לדעת ! יש הבדל בין מה שנפסק בבתי הדין הרבניים לבין מה שנפסק בביהמ"ש לענייני משפחה, מומלץ תמיד לקבל ייעוץ מגורם מקצועי שיבין את התמונה כולה ויטווה לכם אסטרטגיית פעולה שתביא לכם את המקסימום.

תשלום עבור 'הוצאות מדור'

חוץ מחיוב המזונות וחוץ מחיוב ההשתתפות במדור, יש רכיב נוסף והוא עבור התשלומים השוטפים הנצרכים לתחזוקת הבית. דהיינו: חשמל, מים, גז, ארנונה, תקשורת, וועד בית ועוד. החישוב מתבצע בדיוק כמו החישוב למדור עצמו – בהתאם למספר הילדים וכדלעיל. 

הפחתת דמי מדור

לפעמים ניתן להפחית את ההשתתפות בהוצאות המדור, לדוגמא: אם האם מיחזרה את המשכנתא וכתוצאה מכך ההחזר החודשי פחת, או שאחד מהילדים עבר להתגורר בפנימיה וכו', במקרים אלו פוחת חיובו של האב בגין תשלום המדור לילד זה בהתאם למספר הילדים שנותרו להתגורר בבית עם האם.

במשרדינו קיימת מחלקה מיוחדת לטיפול בנושא הספציפי של הגדלת ו/או הפחתת מזונות ובהצלחה רבה. נראה לכם כי מה שנפסק לכם אינו מוצדק ? לא מספק את הצרכים ? תפנו אלינו ונעזור לכם בליווי צמוד.

מדור אישה

בהליכים המתנהלים טרם הגירושין, מושתת לפעמים על האיש חיוב לשלם מדור מלא עבור אשתו, בעיקר במקרים בהם האישה מבקשת 'שלום בית' ותובעת בהתאם 'מדור ספציפי'. בתי הדין הרבניים שלהם הסמכות הבלעדית לדון בתביעות 'שלום בית ומדור ספציפי' פוסקים במקרים רבים חיוב תשלום מלא מלא עבור מדור האישה עד שהדברים יתבהרו בכפוף לכללי ההלכה ולסיטואציה שלפניהם. יצוין, כי במקרה שהאישה עובדת ומשתכרת בסכום גבוה, ייתכן ובתי הדין יתחשבו בזה ולא יחייבו את האיש במדורה, או שיפסקו סכום נמוך יחסית. מומלץ תמיד להתייעץ בטרם נקיטת הליך כלשהו. 

תשלום מדור לגרושה

אין חיוב מדור עבור האישה לאחר הגירושין, כמו שאין חובה לזון אותה. כל האמור במאמר זה קשור אך ורק למדור הילדים המשותפים שבגינם מחויב האב להשתתף בעלויות המדור שיש לאישה. 

לסיכום: כאמור, כאשר קיימות עלויות מדור להורה המשמורן הרי שייפסקו עבור הילדים השתתפות במדורם וזאת בנוסף לחיוב המזונות הקבוע, ובנוסף לכל זה יחויב האב גם בהוצאות אחזקת המדור בהתאם למספר הילדים ובאותה צורת חישוב. חשוב לזכור כי אף שהכללים הם אחידים פחות או יותר, אך במקרים רבים ייתכנו שינויים משמעותיים בהתאם לנסיבות ולהצגת הדברים. בשל מורכבות הנושא ורגישותו, וכן בשל ההשלכות שיהיו על הילדים לאורך השנים והערכאות הייחודיות, חובה להתייעץ עם אנשי מקצוע הבקיאים בתחום ויודעים להתאים לכם את התמונה כולה בהתחשב במכלול הדברים. במשרדינו תקבלו את המענה בצורה הטובה ביותר בליווי צמוד ואוזן קשבת לכל אורך ההליכים עד לסיום הטוב. גם אם כבר הסתבכתם כשפעלתם לבד, פנו אלינו והסירו דאגה מליבכם, אנו נעשה את המירב והמיטב ונילחם עבורכם במלוא המרץ.

לעוד מאמרים בנושא – לחצו כאן

למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו