הסכם ממון

מה זה "הסכם ממון"?

הסכם ממון הינו שם כוללני להסדרת היחסים הבילטראליים בין בני זוג. הדבר אמור בעיקר להסדרת עניינים כספיים ורכושיים, אך משמש כבסיס גם להסכמת והבנות בשלל עניינים שבין בני זוג. לדוג': בני זוג המעוניינים כל אחד להשתלם בתחום עיסוקו ולהגדיל את רווחיו ולהשקיע בעסקים פרוייקטים שונים, וקיים וויכוח על צורת ההתנהלות או טיב ההשקעה, מומלץ לערוך "הסכם ממון" בו יובאו ויוסכמו הפרדת הרשויות והסדרת ההתנהלות הפיננסית בין בני הזוג, מה משותף ומה לא.

האם עריכת "הסכם ממון" מוביל בהכרח לגירושין ?

עקרונית התשובה היא: לא. כאמור לעיל, הסכם ממון נעשה כדי לסדר את הגורמים שבאי סידורם יכולים להביא לידי מחלוקות וסכסוכים שונים. ברם, ישנם מספר נקודות שחשוב לדעת בטרם עריכת הסכם שכזה:
ההסכם חייב שייעשה ברוח טובה ומתוך הבנה והכרה הדדית בצורך עריכתו ובמטרה לשכן את השלום ולבסס את הקשר בין בני הזוג ולא להיפך. לא פעם, יוזם עריכת ההסכם הוא צד אחד החש נפסד, והוא דוחף לעשות הפרדה כלכלית מסוימת מהאחר. הניסיון מוכיח, שאם הדבר נעשה מתוך הרגשת הפסד וחשש מניצול השיתוף הכלכלי למען מטרות נלוזות, השלב הבא הוא פתיחת תיק גירושין. לכן, חשוב מאוד לשתף את בן / בת הזוג בדבר נחיצות עריכת הסכם ממון למען שלום הבית ולמען עתיד מערכת היחסים הבינאישיים במסגרת הנישואין והחיים המשותפים – בצורה חכמה והגונה.
לפני עריכת הסכם שכזה, יש להבין ולדעת על מה אנחנו מבקשים לעשות הסכם, ולהגדיר בבירור מה נכלל בו ומה לא. ככלל, לא מומלץ לערוך הסכם 'כללי' שיכלול בתוכו את כ-ל מערכת היחסים בין בני הזוג. מהלך שכזה, בדרך כלל, גורם לאי אמון בצד השני ומוביל בסופו של דבר למחזות שאינם טובים ושיכלו להימנע. יש להגדיר בצורה כירורגית מה יכלל בהסכם וכל השאר – לא יכלל. גורם מקצועי, ידע לכוון אתכם במדויק לנושאים שאותם יש לשקול להכניס להסכם, ומאידך אלו נושאים אין להכניס להסכם כלל וכלל.
הסכם ממון חייב שייעשה ע"י גורם מקצועי מנוסה הבקי היטב בהבנת העניינים ובהתנסחות משפטית / הלכתית וכן בעל הכשרה לגישור משפחה. ישנם פרטים רבים בניסוח שיכולים להשפיע רבות על תוכנו ומהותו של ההסכם, ולפעמים אף להביא לביטולו וכתוצאה מכך להיגרר להליכים משפטיים מורכבים. משרדינו בקי היטב בכל מה שקשור לעריכת הסכמי ממון ושאר הסכמים, ויביא לכם את המיטב והמירב בצורה מושכלת והוגנת.
טיפ: לא לחתום על הסכם ממון לפני שחשבתם עליו לפחות שבוע ימים. הדבר ימנע מכם הרבה בעיות ועגמת נפש.

אלו דברים ראויים להיכנס במסגרת הסכם ממון?

התשובה לכך מורכבת ואינדיבידואלית. יש לבדוק כל מקרה לגופו לעומק ואז לקבל החלטה. באופן כללי, הרי שהחלקים העיקריים של ההסכם נסובים סביב הענין הכספי והכלכלי כאמור לעיל. אך ישנם מקרים בהם כוללים בתוך ההסכם גם דברים הנוגעים למזונות האישה ו/או הילדים, חינוך, משמורת, נאמנות הדדית וכו'. במקרים מורכבים יותר, הסכם זה מקבל את השם: "הסכם שלום בית", בו מפורטים כל העניינים 'הבעייתיים' הראויים והמתבקשים לבוא לפתרונם.

האם הסכם ממון צריך לקבל אישור מגורם שיפוטי כלשהו?

כן. כדי שההסכם יחייב את הצדדים ליישם את האמור בו, יש לאשרו בערכאה שיפוטית בעלת סמכות לדון בדיני משפחה. החוק מתייחס לכך במפורש ואף מחלק בין אישור הסכם שכזה טרם הנישואין לבין אישורו לאחר הנישואין. חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 קובע, כי באם עריכת ההסכם היא טרם הנישואין הרי שאישורו יכול שייעשה ע"י: 1. נוטריון, 2. בית הדין הרבני, 3. בית משפט לענייני משפחה, 4. רשם הנישואין. אולם הסכם שנעשה לאחר הנישואין, יאושר אך ורק: 1. בית הדין הרבני, 2. בית המשפט לענייני משפחה.

מהו הזמן הנכון לערוך את ההסכם ?

הדבר תלוי בכמה פרטים:
1. האם בני הזוג מבוססים כ"א בעבודתו / עסקיו / השקעותיו, האם יש להם נכסים רשומים על שמם דירה / רכב / חפצי ערך / עסק או חברה / חשבונות בנק בארץ ובחו"ל / זכויות יוצרים וכו', או שעדיין מצויים הם בשלב מוקדם של צבירת נכסים וזכויות סוציאליות. פעמים, שבני הזוג מגיעים לנישואין כשבאמתחתם נכסים או סכומי כסף לא מבוטלים וכן השקעות שונות. במקרה כזה, וודאי שכדאי לערוך הסדר ברור מה יכלל ברכוש המשותף ומה לא. ברבים מהמקרים, אין לבני הזוג נכסים ועסקים משגשגים בשלב זה, ולכן לא מומלץ להתחיל את החיים המשותפים עם הסכמים על דברים שלא נולדו. זה יורה על חשדנות.
2. האם צפויים פערי השתכרות גדולים בין בני הזוג
3. האם ההשקעות הינם סולידיות או בעלות סיכון.
4. פעמים רבות, שבמהלך שנות הנישואין אחד מבני הזוג זוכה לידיו סכום כסף בלתי מבוטל: ירושה, זכיה כספית, השקעה שהפתיעה וכו'. במקרים רבים, ניתן לערוך הסכם ממון על כספים אלו ולהגדיר את ייעודם ובעלותם בצורה ברורה.
5. בני זוג שדרכם המשותפת החלה לחרוק במקצת והם עדיין בשלבי ייעוץ זוגי, או לחילופין זוג שעבר משבר נישואין מסוים וכעת הינו בשיקום מערכת הנישואין, יש פעמים שעריכת הסכם ממון יכול מאוד לסייע בהשלמת ההליך ולייצר אמון בין הצדדים ולהשיב את השלום והשלווה. במקרים מורכבים שכאלו, חובה להתייעץ עם איש מקצוע שיידע לנווט את הרצוי והמצוי בצורה חכמה שתביא בהכרח את הפתרון ולא את הבעיה. שירגיע את הרוחות ולא ילבם. אנחנו כאן בשביל לעזור לכם.
6. בני זוג שנישאים זל"ז פעם שניה, מקובל להפריד בין הנכסים / כספים / זכויות סוציאליות וכל צד נשאר עם חלקו. בדרך כלל יש ליידע את מסדר הקידושין בכך, והוא ינחה אתכם לעשות 'סילוק' והפרדת הרכוש בין השלב של החופה לשלב הייחוד.
7 .בני זוג שנישאים בפעם השניה ויש להם ילדים / חובות / התחייבויות מהנישואין הקודמים, מתוך רצון למנוע אי נעימות וחוסר יציבות במערכת היחסים החדשה, יש לערוך הסכם מפורט אלו דברים לא נכללים במסגרת המשותפת הנוכחית.

האם כל זוג צריך לערוך הסכם ממון ?

לא כל זוג נצרכים לכך. בשיחות לפני הנישואין מקובל להגיע להסכמות על כל הרכיבים של מערכת הנישואין. ישנם זוגות שמלכתחילה ירצו ויסכמו על 'קופה משותפת' ללא עמידה על משטר חציוני, זאת מתוך רצון להימנע מחיכוכים הצפויים לצוץ מידי פעם. ישנם גם זוגות שיגדירו מראש מה שייך לקופה משותפת ומה שייך לקופה הפרטית. וישנם זוגות שמלכתחילה כל אחד נשאר עם שלו, מרוויח ומפסיד לעצמו, וגם מפרנס את עצמו. החיים המשותפים באים לידי ביטוי בדברים אחרים שאינם קשורים לתחום הפיננסי. לפיכך, כל זוג טרם הנישואין מגדיר את שייכותו לאי מי מהסוגים דלעיל ופועל בהתאם לכך.

בני זוג שאין להם רכוש, האם הם צריכים לערוך הסכם ממון?

פעמים רבות שאף שנראה שאין צורך בכך, לאחר בדיקה מעמיקה מגלים את הצורך בעריכת הסכם. לדוג', משפחה שיש לה מוניטין בעסק מסוים או מניות בחברה מסוימת, מצוי שביום בהיר הרווחים יגדלו בצורה דרסטית ואחד מבני הזוג – ששייך למשפחה זו – יזכה בסכום כסף לא מבוטל. במקרים כאלו מומלץ לערוך הסכם עם התייחסות לאופציות אלו.

מה קורה כשאין הסכמות ?

לא להתייאש ! יש להתייעץ שוב ושוב עם גורמים מקצועיים, ולשוחח ברוח טובה זה עם זה ולהסביר את הצורך החיוני בביסוס הקשר ואי הפרעה של דברים בעלי פוטנציאל נפיץ. מומלץ להיעזר באיש מקצוע שהינו גם מגשר כדי שתקבלו את מירב הסיוע הטכני והרגשי.

האם יש דברים שלא יכולים להיכלל במסגרת הסכם ממון?

אכן. ישנם מספר דברים שלא יכולים להיכתב בהסכם מסיבות שונות:
דברים שלא באו לעולם. בני זוג המעוניינים לערוך הסכם ממון טרם נישואיהם אינם יכולים לכלול בו דברים הקשורים לנושא הילדים: שמותיהם / חינוכם / מזונותיהם וכו', כיוון הדבר עדיין לא בא לעולם. שום ערכאה שיפוטית לא תאפשר אישור הסכם שכזה, וכל ההסכם יועמד בסימן שאלה.
לא ניתן לכלול בהסכם שלום בית – כחלק מהסכם ממון – הטלת סנקציות כלכליות על הצד שיסרב להתגרש כהלכה, משום שסעיף זה מעמיד את כשרות הגט בסימן שאלה מחמת כך שהגט ניתן מתוך האילוץ הכספי. ישנם דרכים אחרות לבטח מתן הגט, לפרטים נוספים פנו אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם.  מידע על תשלום מדור >>

חתמתי על הסכם ממון והוא אושר בערכאה שיפוטית, האם ניתן לשנותו?

החוק קובע, כי הסכם ממון שקיבל אישור ותוקף של פסק דין, ניתן לשינוי ע"י בית הדין הרבני או ביהמ"ש לענייני משפחה לאחר שנוכח כי בני הזוג מודעים היטב לשינוי שהם מבקשים לעשות, וכי הדבר נעשה בהסכמה חופשית, והם מבינים את המשמעות והתוצאות. הבקשה לשינוי חייב שיוגש בכתב.

האם חתימה על הסכם ממון בהכרח מורה על וויתור כתובה?

לא. החוק מתייחס לכך במפורש ומחריג את נושא הכתובה מההסכם. סעיף 17 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 קובע כי: "אין בחוק זה כדי לגרוע מזכויות לפי חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, או מזכויות האשה לפי כתובתה". הרי שאם אין התייחסות מפורשת לוויתור הכתובה, אין סתירה בין ההסכם לבין תביעת הכתובה ע"י האישה.

האם 'ידועים בציבור' יכולים ג"כ לערוך הסכם נישואין?

כן. החוק במדינת ישראל מכיר בידועים בציבור כשותפים לענין שיתוף כלכלי, וגם הם יכולים לערוך הסכם ממון והפרדת נושאי הרכוש משאר הנושאים המשותפים. הסכם זה נקרא גם "הסכם חיים משותפים", או "הסכם ידועים בציבור". מומלץ להתייעץ בנושא זה עם עו"ד בקי כי ישנם הרבה פרטים והבדלים בענין.

לעוד מאמרים בנושא – לחצו כאן

למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו